Налаштування та Команди

From DDraceNetwork
This page is a translated version of the page Settings and Commands and the translation is 7% complete.

Налаштування карти

Налаштування Опис За замовчуванням Мін Макс
sv_hit Чи можуть гравці взаємодіяти один з одним за допомогою молотка / гранатомета / лазера або ні 1 0 1
sv_endless_drag Включити / вимкнути безкінечний захоплюючий гачок 0 0 1
sv_freeze_delay Протягом скільки секунд гравці залишатимуться замороженими (застосовується до всіх, крім затриманого заморожування на перемикаючому шарі та глибокого заморожування) 3 1 30
sv_save_worse_scores Чи зберігати гірші результати, коли у вас вже є кращий 1 0 1
sv_pauseable Чи можуть гравці призупиняти свого персонажа чи ні (/spec) 0 0 1
sv_team Конфігурація команд (0 = вимкнено, 1 = включено, але необов'язково, 2 = можна грати лише в командах, 3 = обов'язкова випадкова команда тільки для вас) 1 0 3
sv_min_team_size Мінімальний розмір команди (завершення в команді менше, ніж цей розмір, не дає командний ранг) 2 1 64
sv_max_team_size Максимальний розмір команди 64 1 64
sv_old_laser Чи лазери можуть вдарити вас, якщо ви їх вистрілили і вони вас тягнуть до початкового пункту відскоку (0 для всіх нових карт) або лазери не можуть вдарити вас, якщо ви їх вистрілили, і вони тягнуть інших до стрільця 0 0 1
sv_no_weak_hook Чи використовувати альтернативний розрахунок для світових тактів, який робить гачок себе так, ніби всі гравці мають стронг. 0 0 1
sv_reset_pickups Чи озброюється оружієм при проходженні стартової тайлу чи ні 0 0 1
sv_show_others_default Чи гравці бачать інших гравців за замовчуванням (2 для власної команди) 0 0 2
sv_plasma_range На скільки далеко плазмова гармата буде слідкувати за гравцем 700 1 99999
sv_plasma_per_sec Скільки пострілів видає плазмова гармата за секунду 3 0 50
sv_dragger_range На скільки далеко драгер буде слідкувати за гравцем 700 1 99999
sv_solo_server Встановити сервер у режим соло (немає взаємодій гравців, має бути встановлено перед завантаженням карти) 0 0 1
sv_old_teleport_weapons Телепортування всього озброєння (застаріло, використовуйте спеціальні сутності) 0 0 1
sv_old_teleport_hook Використання гачка через телепортер (застаріло, використовуйте спеціальні сутності) 0 0 1
sv_teleport_hold_hook Утримання гачка під час телепортації 0 0 1
sv_teleport_lose_weapons Втрата озброєння при телепортації (корисно для деяких гоночних карт) 0 0 1
sv_deepfly Дозвіл на використання невеликоавтоматичної зброї під час заморожування 1 0 1
sv_destroy_bullets_on_death Знищення куль, коли їх власник помирає 1 0 1
sv_destroy_lasers_on_death Знищення лазерів, коли їх власник помирає 0 0 1
Команда Аргументи Опис
tune s[налаштування] ?i[значення] Налаштувати змінну на значення або показати поточне значення
toggle_tune s[налаштування] i[значення 1] i[значення 2]s[змінна] i[значення 1] i[значення 2] Перемкнути змінну налаштування
tune_zone i[зона] s[налаштування] i[значення]i[зона] s[змінна] i[значення] Налаштувати зону змінної налаштування на значення
tune_zone_enter i[зона] r[повідомлення] яке повідомлення відображати при вході в зону; використовуйте 0 для звичайної області
tune_zone_leave i[зона] r[повідомлення] яке повідомлення відображати при виході з зони; використовуйте 0 для звичайної області
mapbug s[помилка] Увімкнути режим сумісності карти за допомогою вказаної помилки (приклад: grenade-doubleexplosion@ddnet.tw)
switch_open i[перемикач] Чи деактивується перемикач за замовчуванням (інакше активний)

Налаштування сервера

Налаштування Опис За замовчуванням Мін Макс
password Пароль для сервера ""
events Включити спрацьовування подій (емоції очей на деякі свята на сервері, різдвяні шкіри в клієнті). 1 0 1
logfile Ім'я файлу для реєстрації всього виводу в ""
logappend Додавання до файлу журналу замість перезапису кожного разу 1 0 1
loglevel Регулює кількість інформації в журналі (-3 = жодної, -2 = лише помилки, -1 = попередження, 0 = інформація, 1 = відладка, 2 = трасування) 0 -3 2
stdout_output_level Регулює кількість інформації в системній консолі (-3 = жодної, -2 = лише помилки, -1 = попередження, 0 = інформація, 1 = відладка, 2 = трасування) 0 -3 2
console_output_level Регулює кількість інформації в локальній/віддаленій консолі (-3 = жодної, -2 = лише помилки, -1 = попередження, 0 = інформація, 1 = відладка, 2 = трасування) 0 -3 2
console_enable_colors Включити кольори в виводі консолі 1 0 1
sv_name Ім'я сервера "unnamed server"
bindaddr Адреса для прив'язки клієнта/сервера ""
sv_ipv4only Чи прив'язувати лише до ipv4, інакше прив'язувати до всіх доступних інтерфейсів 0 0 1
sv_port Порт для використання сервера (лише порти 8303-8310 працюють у LAN браузері сервера, 0 для автоматичного пошуку вільного порта в 8303-8310) 0 0 0
sv_hostname Ім'я хоста сервера (тільки для версії 0.7) ""
sv_map Карта для використання на сервері "Sunny Side Up"
sv_max_clients Максимальна кількість клієнтів, які допускаються на сервері 64 1 64
sv_max_clients_per_ip Максимальна кількість клієнтів з однаковою IP-адресою, які можуть підключитися до сервера 4 1 64
sv_high_bandwidth Використовувати режим високої пропускної здатності. Потроє потрібну пропускну здатність для сервера. Лише для використання в LAN 0 0 1
sv_register Реєстрація сервера на головному сервері для публічного переліку, також може приймати список протоколів для реєстрації, як 'ipv4,ipv6' "1"
sv_register_extra Додаткові заголовки для відправлення на точку реєстрації, комами розділені пари 'Заголовок: Значення' ""
sv_register_url URL-адреса головного сервера для реєстрації "https://master1.ddnet.org/ddnet/15/register"
sv_rcon_password Пароль для віддаленої консолі (повний доступ) ""
sv_rcon_mod_password Пароль для віддаленої консолі для модераторів (обмежений доступ) ""
sv_rcon_helper_password Пароль для віддаленої консолі для помічників (обмежений доступ) ""
sv_rcon_max_tries Максимальна кількість спроб аутентифікації віддаленої консолі 30 0 100
sv_rcon_bantime The time a client gets banned if remote console authentication fails. 0 makes it just use kick 5 0 1440
sv_auto_demo_record Automatically record demos 0 0 1
sv_auto_demo_max Maximum number of automatically recorded demos (0 = no limit) 10 0 1000
sv_tee_historian Activate the tee historian that writes complete gameplay data to disk (WARNING: This will use a lot of disk space) 0 0 1
sv_vanilla_antispoof Enable vanilla Antispoof 1 0 1
sv_dnsbl Enable DNSBL (DNS-based Blackhole List) 0 0 1
sv_dnsbl_host Hostname of DNSBL provider to use for IP Verification ""
sv_dnsbl_key Optional Authentication Key for the specified DNSBL provider ""
sv_dnsbl_vote Block votes by blacklisted addresses 0 0 1
sv_dnsbl_ban Automatically ban blacklisted addresses 0 0 1
sv_dnsbl_chat Don't allow chat from blacklisted addresses 0 0 1
sv_rcon_vote Only allow authed clients to call votes 0 0 1
sv_player_demo_record Automatically record demos for each player 0 0 1
sv_demo_chat Record chat for demos 0 0 1
sv_server_info_per_second Maximum number of complete server info responses that are sent out per second (0 for no limit) 50 0 10000
sv_van_conn_per_second Antispoof specific ratelimit (0 for no limit) 10 0 10000
sv_sixup Enable sixup connections 1 0 1
sv_skill_level Difficulty level for Teeworlds 0.7 (0: Casual, 1: Normal, 2: Competitive) 1 0 2
debug Debug mode 0 0 1
dbg_curl Debug curl 0 0 1
dbg_stress Stress systems (Debug build only) 0 0 0
http_allow_insecure Allow insecure HTTP protocol in addition to the secure HTTPS one. Mostly useful for testing. 0 0 1
sv_welcome Message that will be displayed to players who join the server ""
sv_reserved_slots The number of slots that are reserved for special players 0 0 64
sv_reserved_slots_pass The password that is required to use a reserved slot ""
sv_reserved_slots_auth_level Minimum rcon auth level needed to use a reserved slot. 4 = rcon auth disabled 1 1 4
sv_hit Whether players can hammer/grenade/laser each other or not 1 0 1
sv_endless_drag Turns endless hooking on/off 0 0 1
sv_test_cmds Turns testing commands aka cheats on/off (setting only works in initial config) 0 0 1
sv_freeze_delay How many seconds the players will remain frozen (applies to all except delayed freeze in switch layer & deepfreeze) 3 1 30
sv_endless_super_hook Endless hook for super players on/off 0 0 1
sv_hide_score Whether players scores will be announced or not 0 0 1
sv_save_worse_scores Whether to save worse scores when you already have a better one 1 0 1
sv_pauseable Whether players can pause their char or not 0 0 1
sv_pause_messages Whether to show messages when a player pauses and resumes 0 0 1
sv_pause_frequency The minimum allowed delay between /spec 1 0 9999
sv_invite Whether players can invite other players to teams 1 0 1
sv_invite_frequency The minimum allowed delay between invites 1 0 9999
sv_tele_others_auth_level The auth level you need to tele others 1 1 3
sv_emotional_tees Whether eye change of tees is enabled with emoticons = 1, not = 0, -1 not at all 1 -1 1
sv_emoticon_ms_delay The time in ms a player has to wait before allowing the next over-head emoticons 3000 20 999999999
sv_global_emoticon_ms_delay The time in ms a player has to wait before allowing the next over-head emoticons that is send to all clients (this config must be higher or equal to sv_emoticon_ms_delay to have an effect) 3000 20 999999999
sv_eye_emote_change_delay The time in seconds between eye emoticons change 1 0 9999
sv_chat_delay The time in seconds between chat messages 1 0 9999
sv_team_change_delay The time in seconds between team changes (spectator/in game) 3 0 9999
sv_info_change_delay The time in seconds between info changes (name/skin/color), to avoid ranbow mod set this to a very high time 5 0 9999
sv_vote_time The time in seconds a vote lasts 25 1 9999
sv_vote_map_delay The minimum time in seconds between map votes 0 0 9999
sv_vote_delay The time in seconds between any vote 3 0 9999
sv_vote_kick_delay The minimum time in seconds between kick votes 0 0 9999
sv_vote_yes_percentage The percent of people that need to agree or deny for the vote to succeed/fail 50 1 100
sv_vote_majority Whether No. of Yes is compared to No. of No votes or to number of total Players ( Default is 0 Y compare N) 0 0 1
sv_vote_max_total How many people can participate in a vote at max (0 = no limit by default) 0 0 64
sv_vote_veto_time Minutes of time on a server until a player can veto map change votes (0 = disabled) 20 0 1000
sv_kill_delay The minimum time in seconds between kills 1 0 9999
sv_map_window Map downloading send-ahead window 15 0 100
sv_fast_download Enables fast download of maps 1 0 1
sv_shotgun_bullet_sound Crazy shotgun bullet sound on/off 0 0 1
sv_region_name Server region. Used for regional bans "UNK"
sv_sql_servername SQL Server name that is inserted into record table "UNK"
sv_savegames Enables savegames (/save and /load) 1 0 1
sv_saveswapgames_delay Delay in seconds for loading a savegame or before swapping 30 0 10000
sv_saveswapgames_penalty Penalty in seconds for saving or swapping position 60 0 10000
sv_swap_timeout Timeout in seconds before option to swap expires 180 0 10000
sv_swap Enable /swap 1 0 1
sv_use_sql Enables MySQL backend instead of SQLite backend (sv_sqlite_file is still used as fallback write server when no MySQL server is reachable) 0 0 1
sv_sql_queries_delay Delay in seconds between SQL queries of a single player 1 0 20
sv_sqlite_file File to store ranks in case sv_use_sql is turned off or used as backup sql server "ddnet-server.sqlite"
sv_use_upnp Enables UPnP support. (Requires -DCONF_UPNP=ON when compiling) 0 0 1
sv_ddrace_rules Whether the default mod rules are displayed or not 1 0 1
sv_rules_line1 Rules line 1 ""
sv_rules_line2 Rules line 2 ""
sv_rules_line3 Rules line 3 ""
sv_rules_line4 Rules line 4 ""
sv_rules_line5 Rules line 5 ""
sv_rules_line6 Rules line 6 ""
sv_rules_line7 Rules line 7 ""
sv_rules_line8 Rules line 8 ""
sv_rules_line9 Rules line 9 ""
sv_rules_line10 Rules line 10 ""
sv_team Teams configuration (0 = off, 1 = on but optional, 2 = must play only with teams, 3 = forced random team only for you) 1 0 3
sv_min_team_size Minimum team size (finishing in a team smaller than this size gives you no teamrank) 2 1 64
sv_max_team_size Maximum team size 64 1 64
sv_map_vote Whether to allow /map 1 0 1
sv_announcement_filename file which will have the announcement, each one at a line "announcement.txt"
sv_announcement_interval time(minutes) in which the announcement will be displayed from the announcement file 300 1 9999
sv_announcement_random Whether announcements are sequential or random 1 0 1
sv_old_laser Whether lasers can hit you if you shot them and that they pull you towards the bounce origin (0 for all new maps) or lasers can't hit you if you shot them, and they pull others towards the shooter 0 0 1
sv_slash_me Whether /me is active on the server or not 0 0 1
sv_rejoin_team_0 Make a team automatically rejoin team 0 after finish (only if not locked) 1 0 1
sv_no_weak_hook Whether to use an alternative calculation for world ticks, that makes the hook behave like all players have strong. 0 0 1
conn_timeout Network timeout 100 5 1000
conn_timeout_protection Network timeout protection 1000 5 10000
sv_reset_pickups Whether the weapons are reset on passing the start tile or not 0 0 1
sv_show_others Whether players can use the command showothers or not 1 0 1
sv_show_others_default Whether players see others by default (2 for own team) 0 0 2
sv_show_all_default Whether players see all tees by default 0 0 1
sv_max_afk_time The time in seconds a player to be afk (0 = disabled) 300 0 9999
sv_plasma_range How far will the plasma gun track tees 700 1 99999
sv_plasma_per_sec How many shots does the plasma gun fire per seconds 3 0 50
sv_dragger_range How far will the dragger track tees 700 1 99999
sv_vote_pause Allow voting to pause players (instead of moving to spectators) 1 0 1
sv_vote_pause_time The time (in seconds) players have to wait in pause when paused by vote 10 0 360
sv_tune_reset Whether tuning is reset after each map change or not 1 0 1
sv_reset_file File to execute on map change or reload to set the default server settings "reset.cfg"
sv_input_fifo Fifo file (non-Windows) or Named Pipe (Windows) to use as input for server console ""
sv_ddrace_tune_reset Whether DDRace tuning (sv_hit, sv_endless_drag and sv_old_laser) is reset after each map change or not 1 0 1
sv_nameless_score Whether nameless tee has a score or not 1 0 1
sv_time_in_broadcast_interval How often to update the broadcast time 1 0 60
sv_default_timer_type Default way of displaying time either game/round timer or broadcast. 0 = game/round timer, 1 = broadcast, 2 = 0+1, 3 = none 0 0 3
sv_chat_initial_delay The time in seconds before the first message can be sent 0 0 360
sv_chat_penalty chat score will be increased by this on every message, and decremented by 1 on every tick. 250 50 1000
sv_chat_threshold if chats core exceeds this, the player will be muted for sv_spam_mute_duration seconds 1000 50 10000
sv_spam_mute_duration how many seconds to mute, if player triggers mute on spam. 0 = off 60 0 3600
sv_shutdown_when_empty Shutdown server as soon as no one is on it anymore 0 0 1
sv_reload_when_empty Reload map when server is empty (1 = reload once, 2 = reload every time server gets empty) 0 0 2
sv_kill_protection 0 - Disable, 1-9999 minutes 20 0 9999
sv_solo_server Set server to solo mode (no player interactions, has to be set before loading the map) 0 0 1
sv_client_suggestion Broadcast to display to players without DDNet client "Get DDNet client from DDNet.org to use all features on DDNet!"
sv_client_suggestion_old Broadcast to display to players with an old version of DDNet client "Your DDNet client is old, update it on DDNet.org!"
sv_client_suggestion_bot Broadcast to display to players with a known botting client "Your client has bots and can be remotely controlled!\nPlease use another client like DDNet client from DDNet.org"
sv_banned_versions Comma separated list of banned clients to be kicked on join ""
sv_netlimit Netlimit: Maximum amount of traffic a client is allowed to use (in kb/s) 0 0 10000
sv_netlimit_alpha Netlimit: Alpha of Exponention moving average 50 1 100
sv_connlimit Connlimit: Number of connections an IP is allowed to do in a timespan 5 0 100
sv_connlimit_time Connlimit: Time in which IP's connections are counted 20 0 1000
sv_conn_logging_server Unix socket server for IP address logging (Unix only) ""
sv_warmup Number of seconds to do warmup before round starts 0 0 0
sv_motd Message of the day to display for the clients ""
sv_tournament_mode Tournament mode. When enabled, players joins the server as spectator 0 0 1
sv_spamprotection Spam protection 1 0 1
sv_spectator_slots Number of slots to reserve for spectators 0 0 64
sv_inactivekick_time How many minutes to wait before taking care of inactive players 0 0 1000
sv_inactivekick How to deal with inactive players (0=move to spectator, 1=move to free spectator slot/kick, 2=kick) 0 0 2
sv_strict_spectate_mode Restricts information in spectator mode 0 0 1
sv_vote_spectate Allow voting to move players to spectators 1 0 1
sv_vote_spectate_rejoindelay How many minutes to wait before a player can rejoin after being moved to spectators by vote 3 0 1000
sv_vote_kick Allow voting to kick players 1 0 1
sv_vote_kick_min Minimum number of players required to start a kick vote 0 0 64
sv_vote_kick_bantime The time in seconds to ban a player if kicked by vote. 0 makes it just use kick 5 0 1440
sv_join_vote_delay Add a delay before recently joined players can call any vote or participate in a kick/spec vote (in seconds) 300 0 1000
sv_old_teleport_weapons Teleporting of all weapons (deprecated, use special entities instead) 0 0 1
sv_old_teleport_hook Hook through teleporter (deprecated, use special entities instead) 0 0 1
sv_teleport_hold_hook Hold hook when teleported 0 0 1
sv_teleport_lose_weapons Lose weapons when teleported (useful for some race maps) 0 0 1
sv_deepfly Allow fire non auto weapons when deep 1 0 1
sv_destroy_bullets_on_death Destroy bullets when their owner dies 1 0 1
sv_destroy_lasers_on_death Destroy lasers when their owner dies 0 0 1
sv_mapupdaterate 64 player id <-> vanilla id players map update rate 5 1 100
sv_server_type Type of the server (novice, moderate, ...) "none"
sv_send_votes_per_tick Number of vote options being send per tick 5 1 15
sv_rescue Allow /rescue command so players can teleport themselves out of freeze (setting only works in initial config) 0 0 1
sv_rescue_delay Number of seconds between two rescues 1 0 1000
sv_practice Enable practice mode for teams. Means you can use /rescue, but in turn your rank doesn't count. 1 0 1
dbg_dummies (Debug build only) 0 0 64

Econ Settings

Setting Description Default Min Max
ec_bindaddr Address to bind the external console to. Anything but 'localhost' is dangerous "localhost"
ec_port Port to use for the external console 0 0 0
ec_password External console password ""
ec_bantime The time a client gets banned if econ authentication fails. 0 just closes the connection 0 0 1440
ec_auth_timeout Time in seconds before the the econ authentication times out 30 1 120
ec_output_level Adjusts the amount of information in the external console 1 0 2

Server Commands

Command Arguments Description
echo r[text] Echo the text
exec r[file] Execute the specified file
reset s[config-name] Reset a config to its default value
toggle s[config-option] i[value 1] i[value 2] Toggle config value
access_level s[command] ?i[accesslevel] Specify command accessibility (admin = 0, moderator = 1, helper = 2, all = 3)
access_status i[accesslevel] List all commands which are accessible for admin = 0, moderator = 1, helper = 2, all = 3
cmdlist List all commands which are accessible for users
ban s[ip|id] ?i[minutes] r[reason] Ban ip for x minutes for any reason
ban_range s[first ip] s[last ip] ?i[minutes] r[reason] Ban ip range for x minutes for any reason
unban s[ip|entry] Unban ip/banlist entry
unban_range s[first ip] s[last ip] Unban ip range
unban_all Unban all entries
bans ?i[page] Show banlist (page 0 by default, 20 entries per page)
bans_save s[file] Save banlist in a file
ban s[ip|id] ?i[minutes] r[reason] Ban player with ip/client id for x minutes for any reason
ban_region s[region] s[ip|id] ?i[minutes] r[reason] Ban player in a region
ban_region_range s[region] s[first ip] s[last ip] ?i[minutes] r[reason] Ban range in a region
kick i[id] ?r[reason] Kick player with specified id for any reason
status ?r[name] List players containing name or all players
shutdown ?r[reason] Shut down
logout Logout of rcon
show_ips ?i[show] Show IP addresses in rcon commands (1 = on, 0 = off)
record ?s[file] Record to a file
stoprecord Stop recording
reload Reload the map
add_sqlserver s['r'|'w'] s[Database] s[Prefix] s[User] s[Password] s[IP] i[Port] ?i[SetUpDatabase ?] add a sqlserver
dump_sqlservers s['r'|'w'] dumps all sqlservers readservers = r, writeservers = w
auth_add s[ident] s[level] r[pw] Add a rcon key
auth_add_p s[ident] s[level] s[hash] s[salt] Add a prehashed rcon key
auth_change s[ident] s[level] r[pw] Update a rcon key
auth_change_p s[ident] s[level] s[hash] s[salt] Update a rcon key with prehashed data
auth_remove s[ident] Remove a rcon key
auth_list List all rcon keys
name_ban s[name] ?i[distance] ?i[is_substring] ?r[reason] Ban a certain nickname
name_unban s[name] Unban a certain nickname
name_bans List all name bans
tune s[tuning] ?i[value] Tune variable to value or show current value
toggle_tune s[tuning] i[value 1] i[value 2] Toggle tune variable
tune_reset ?s[tuning] Reset all or one tuning variable to default
tunes List all tuning variables and their values
tune_zone i[zone] s[tuning] i[value] Tune in zone a variable to value
tune_zone_dump i[zone] Dump zone tuning in zone x
tune_zone_reset ?i[zone] reset zone tuning in zone x or in all zones
tune_zone_enter i[zone] r[message] which message to display on zone enter; use 0 for normal area
tune_zone_leave i[zone] r[message] which message to display on zone leave; use 0 for normal area
mapbug s[mapbug] Enable map compatibility mode using the specified bug (example: grenade-doubleexplosion@ddnet.tw)
switch_open i[switch] Whether a switch is deactivated by default (otherwise activated)
pause_game Pause/unpause game
change_map ?r[map] Change map
random_map ?i[stars] Random map
random_unfinished_map ?i[stars] Random unfinished map
restart ?i[seconds] Restart in x seconds (0 = abort)
broadcast r[message] Broadcast message
say r[message] Say in chat
set_team i[id] i[team-id] ?i[delay in minutes] Set team of player to team
set_team_all i[team-id] Set team of all players to team
add_vote s[name] r[command] Add a voting option
remove_vote r[name] remove a voting option
force_vote s[name] s[command] ?r[reason] Force a voting option
clear_votes Clears the voting options
add_map_votes Automatically adds voting options for all maps
vote r['yes'|'no'] Force a vote to yes/no
dump_antibot Dumps the antibot status
dbg_lognetwork Log the network
kill_pl v[id] Kills player v and announces the kill
totele i[number] Teleports you to teleporter v
totelecp i[number] Teleports you to checkpoint teleporter v
tele ?i[id] ?i[id] Teleports player i (or you) to player i (or you to where you look at)
addweapon i[weapon-id] Gives weapon with id i to you (all = -1, hammer = 0, gun = 1, shotgun = 2, grenade = 3, laser = 4, ninja = 5)
removeweapon i[weapon-id] removes weapon with id i from you (all = -1, hammer = 0, gun = 1, shotgun = 2, grenade = 3, laser = 4, ninja = 5)
shotgun Gives a shotgun to you
grenade Gives a grenade launcher to you
laser Gives a laser to you
rifle Gives a laser to you
jetpack Gives jetpack to you
weapons Gives all weapons to you
unshotgun Removes the shotgun from you
ungrenade Removes the grenade launcher from you
unlaser Removes the laser from you
unrifle Removes the laser from you
unjetpack Removes the jetpack from you
unweapons Removes all weapons from you
ninja Makes you a ninja
unninja Removes ninja from you
super Makes you super
unsuper Removes super from you
endless_hook Gives you endless hook
unendless_hook Removes endless hook from you
solo Puts you into solo part
unsolo Puts you out of solo part
deep Puts you into deep freeze
undeep Puts you out of deep freeze
livefreeze Makes you live frozen
unlivefreeze Puts you out of live freeze
left ?i[tiles] Makes you move 1 tile left
right ?i[tiles] Makes you move 1 tile right
up ?i[tiles] Makes you move 1 tile up
down ?i[tiles] Makes you move 1 tile down
move i[x] i[y] Moves to the tile with x/y-number ii
move_raw i[x] i[y] Moves to the point with x/y-coordinates ii
force_pause v[id] i[seconds] Force i to pause for i seconds
force_unpause v[id] Set force-pause timer of i to 0.
set_team_ddr v[id] i[team] Set ddrace team of a player
uninvite v[id] i[team] Uninvite player from team
vote_mute v[id] i[seconds] ?r[reason] Remove v's right to vote for i seconds
vote_unmute v[id] Give back v's right to vote.
vote_mutes List the current active vote mutes.
mute
muteid v[id] i[seconds] ?r[reason] Mute player with id
muteip s[ip] i[seconds] ?r[reason] Mute player with IP address
unmute i[muteid]
unmuteid v[id] Unmute player with id
mutes
moderate Enables/disables active moderator mode for the player
vote_no
save_dry Dump the current savestring
dump_log ?i[seconds] Show logs of the last i seconds
freezehammer v[id] Gives a player Freeze Hammer
unfreezehammer v[id] Removes Freeze Hammer from a player

Chat Commands

Command Arguments Description
credits Shows the credits of the DDNet mod
rules Shows the server rules
emote ?s[emote name] i[duration in seconds] Sets your tee's eye emote
eyeemote ?s['on'|'off'|'toggle'] Toggles use of standard eye-emotes on/off, eyeemote s, where s = on for on, off for off, toggle for toggle and nothing to show current status
settings ?s[configname] Shows gameplay information for this server
help ?r[command] Shows help to command r, general help if left blank
info Shows info about this server
list ?s[filter] List connected players with optional case-insensitive substring matching filter
me r[message] Like the famous irc command '/me says hi' will display '<yourname> says hi'
w s[player name] r[message] Whisper something to someone (private message)
whisper s[player name] r[message] Whisper something to someone (private message)
c r[message] Converse with the last person you whispered to (private message)
converse r[message] Converse with the last person you whispered to (private message)
pause ?r[player name] Toggles pause
spec ?r[player name] Toggles spec (if not available behaves as /pause)
pausevoted Toggles pause on the currently voted player
specvoted Toggles spec on the currently voted player
dnd Toggle Do Not Disturb (no chat and server messages)
mapinfo ?r[map] Show info about the map with name r gives (current map by default)
timeout ?s[code] Set timeout protection code s
practice ?i['0'|'1'] Enable cheats (currently only /rescue) for your current team's run, but you can't earn a rank
swap ?r[player name] Request to swap your tee with another team member
save ?r[code] Save team with code r.
load ?r[code] Load with code r. /load to check your existing saves
map ?r[map] Vote a map by name
rankteam ?r[player name] Shows the team rank of player with name r (your team rank by default)
teamrank ?r[player name] Shows the team rank of player with name r (your team rank by default)
rank ?r[player name] Shows the rank of player with name r (your rank by default)
top5team ?s[player name] ?i[rank to start with] Shows five team ranks of the ladder or of a player beginning with rank i (1 by default, -1 for worst)
teamtop5 ?s[player name] ?i[rank to start with] Shows five team ranks of the ladder or of a player beginning with rank i (1 by default, -1 for worst)
top ?i[rank to start with] Shows the top ranks of the global and regional ladder beginning with rank i (1 by default, -1 for worst)
top5 ?i[rank to start with] Shows the top ranks of the global and regional ladder beginning with rank i (1 by default, -1 for worst)
times ?s[player name] ?i[number of times to skip] /times ?s?i shows last 5 times of the server or of a player beginning with name s starting with time i (i = 1 by default, -1 for first)
points ?r[player name] Shows the global points of a player beginning with name r (your rank by default)
top5points ?i[number] Shows five points of the global point ladder beginning with rank i (1 by default)
timecp ?r[player name] Set your checkpoints based on another player
team ?i[id] Lets you join team i (shows your team if left blank)
lock ?i['0'|'1'] Toggle team lock so no one else can join and so the team restarts when a player dies. /lock 0 to unlock, /lock 1 to lock.
unlock Unlock a team
invite r[player name] Invite a person to a locked team
showothers ?i['0'|'1'|'2'] Whether to show players from other teams or not (off by default), optional i = 0 for off, i = 1 for on, i = 2 for own team only
showall ?i['0'|'1'] Whether to show players at any distance (off by default), optional i = 0 for off else for on
specteam ?i['0'|'1'] Whether to show players from other teams when spectating (on by default), optional i = 0 for off else for on
ninjajetpack ?i['0'|'1'] Whether to use ninja jetpack or not. Makes jetpack look more awesome
saytime ?r[player name] Privately messages someone's current time in this current running race (your time by default)
saytimeall Publicly messages everyone your current time in this current running race
time Privately shows you your current time in this current running race in the broadcast message
timer ?s['gametimer'|'broadcast'|'both'|'none'|'cycle'] Personal Setting of showing time in either broadcast or game/round timer, timer s, where s = broadcast for broadcast, gametimer for game/round timer, cycle for cycle, both for both, none for no timer and nothing to show current status
r Teleport yourself out of freeze (use sv_rescue 1 to enable this feature)
rescue Teleport yourself out of freeze (use sv_rescue 1 to enable this feature)
tp ?r[player name] Teleport yourself to player or to where you are spectating if no player name is given
lasttp Teleport yourself to the last location you teleported to.
teleport ?r[player name] Teleport yourself to player or to where you are spectating if no player name is given
unsolo Puts you out of solo part
undeep Puts you out of deep freeze
kill Kill yourself when kill-protected during a long game (use f1, kill for regular kill)

Client Settings

Setting Description Default Min Max
cl_predict Predict client movements 1 0 1
cl_predict_dummy Predict dummy movements 1 0 1
cl_antiping_limit Antiping limit (0 to disable) 0 0 200
cl_antiping Enable antiping, i. e. more aggressive prediction. 0 0 1
cl_antiping_players Predict other player's movement more aggressively (only enabled if cl_antiping is set to 1) 1 0 1
cl_antiping_grenade Predict grenades (only enabled if cl_antiping is set to 1) 1 0 1
cl_antiping_weapons Predict weapon projectiles (only enabled if cl_antiping is set to 1) 1 0 1
cl_antiping_smooth Make the prediction of other player's movement smoother 0 0 1
cl_antiping_gunfire Predict gunfire and show predicted weapon physics (with cl_antiping_grenade 1 and cl_antiping_weapons 1) 1 0 1
cl_prediction_margin Prediction margin in ms (adds latency, can reduce lag from ping jumps) 10 1 2000
cl_nameplates Show name plates 1 0 1
cl_afk_emote Show zzz emote next to afk players 1 0 1
cl_nameplates_always Always show name plates disregarding of distance 1 0 1
cl_nameplates_teamcolors Use team colors for name plates 1 0 1
cl_nameplates_size Size of the name plates from 0 to 100% 50 0 100
cl_nameplates_clan Show clan in name plates 0 0 1
cl_nameplates_clan_size Size of the clan plates from 0 to 100% 30 0 100
cl_nameplates_ids Show IDs in name plates 0 0 1
cl_nameplates_own Show own name plate (useful for demo recording) 0 0 1
cl_nameplates_friendmark Show friend mark (♥) in name plates 0 0 1
cl_nameplates_strong Show strong/weak in name plates (0 - off, 1 - icons, 2 - icons + numbers) 0 0 2
cl_text_entities Render textual entity data 1 0 1
cl_text_entities_size Size of textual entity data from 1 to 100% 100 1 100
cl_authed_player_color Color of name of authenticated player in scoreboard 5898211
cl_same_clan_color Clan color of players with the same clan as you in scoreboard. 5898211
cl_enable_ping_color Whether ping is colored in scoreboard. 1 0 1
cl_autoswitch_weapons Auto switch weapon on pickup 1 0 1
cl_autoswitch_weapons_out_of_ammo Auto switch weapon when out of ammo 0 0 1
cl_showhud Show ingame HUD 1 0 1
cl_showhud_healthammo Show ingame HUD (Health + Ammo) 1 0 1
cl_showhud_score Show ingame HUD (Score) 1 0 1
cl_showhud_timer Show ingame HUD (Timer) 1 0 1
cl_showhud_dummy_actions Show ingame HUD (Dummy Actions) 1 0 1
cl_showhud_player_position Show ingame HUD (Player Position) 0 0 1
cl_showhud_player_speed Show ingame HUD (Player Speed) 0 0 1
cl_showhud_player_angle Show ingame HUD (Player Aim Angle) 0 0 1
cl_showhud_ddrace Show ingame HUD (DDRace HUD) 1 0 1
cl_showhud_jumps_indicator Show ingame HUD (Jumps you have and have used) 1 0 1
cl_show_freeze_bars Whether to show a freeze bar under frozen players to indicate the thaw time 1 0 1
cl_freezebars_alpha_inside_freeze Opacity of freeze bars inside freeze (0 invisible, 100 fully visible) 0 0 100
cl_showrecord Show old style DDRace client records 0 0 1
cl_shownotifications Make the client notify when someone highlights you 1 0 1
cl_showemotes Show tee emotes 1 0 1
cl_showchat Show chat (2 to always show large chat area) 1 0 2
cl_show_chat_friends Show only chat messages from friends 0 0 1
cl_show_chat_system Show chat messages from the server 1 0 1
cl_showkillmessages Show kill messages 1 0 1
cl_show_votes_after_voting Show votes window after voting 0 0 1
cl_show_local_time_always Always show local time 0 0 1
cl_showfps Show ingame FPS counter 0 0 1
cl_showpred Show ingame prediction time in milliseconds 0 0 1
cl_eye_wheel Show eye wheel along together with emotes 1 0 1
cl_eye_duration How long the eyes emotes last 999999 1 999999
cl_airjumpindicator Show the air jump indicator 1 0 1
cl_threadsoundloading Load sound files threaded 1 0 1
cl_warning_teambalance Warn about team balance 1 0 1
cl_mouse_deadzone Deadzone for the camera to follow the cursor 0 0 3000
cl_mouse_followfactor Factor for the camera to follow the cursor 0 0 200
cl_mouse_max_distance Maximum cursor distance 400 0 5000
cl_mouse_min_distance Minimum cursor distance 0 0 5000
cl_dyncam Enable dyncam 0 0 1
cl_dyncam_max_distance Maximum dynamic camera cursor distance 1000 0 2000
cl_dyncam_min_distance Minimum dynamic camera cursor distance 0 0 2000
cl_dyncam_mousesens Mouse sens used when dyncam is toggled on 0 0 100000
cl_dyncam_deadzone Deadzone for the dynamic camera to follow the cursor 300 1 1300
cl_dyncam_follow_factor Factor for the dynamic camera to follow the cursor 60 0 200
cl_dyncam_smoothness Transition amount of the camera movement, 0=instant, 100=slow and smooth 0 0 100
cl_dyncam_stabilizing Amount of camera slowdown during fast cursor movement. High value can cause delay in camera movement 0 0 100
cl_multiview_sensitivity Set how fast the camera will move to the desired location (higher = faster) 100 0 200
cl_multiview_zoom_smoothness Set the smoothness of the multi-view zoom (in ms, higher = slower) 1300 50 5000
ed_autosave_interval Interval in minutes at which a copy of the current editor map is automatically saved to the 'auto' folder (0 for off) 10 0 240
ed_autosave_max Maximum number of autosaves that are kept per map name (0 = no limit) 10 0 1000
ed_smooth_zoom_time Time of smooth zoom animation in the editor in ms (0 for off) 250 0 5000
ed_limit_max_zoom_level Specifies, if zooming in the editor should be limited or not (0 = no limit) 1 0 1
ed_zoom_target Zoom to the current mouse target 0 0 1
ed_showkeys Show pressed keys 0 0 1
cl_show_welcome Show welcome message indicating the first launch of the client 1 0 1
cl_motd_time How long to show the server message of the day 10 0 100
cl_map_download_url URL used to download maps (can start with http:// or https://) "https://maps.ddnet.org"
cl_map_download_connect_timeout_ms HTTP map downloads: timeout for the connect phase in milliseconds (0 to disable) 2000 0 100000
cl_map_download_low_speed_limit HTTP map downloads: Set low speed limit in bytes per second (0 to disable) 4000 0 100000
cl_map_download_low_speed_time HTTP map downloads: Set low speed limit time period (0 to disable) 3 0 100000
cl_languagefile What language file to use ""
cl_skin_download_url URL used to download skins "https://skins.ddnet.org/skin/"
cl_skin_community_download_url URL used to download community skins "https://skins.ddnet.org/skin/community/"
cl_vanilla_skins_only Only show skins available in Vanilla Teeworlds 0 0 1
cl_download_skins Download skins from cl_skin_download_url on-the-fly 1 0 1
cl_download_community_skins Allow to download skins created by the community. Uses cl_skin_community_download_url instead of cl_skin_download_url for the download 0 0 1
cl_auto_statboard_screenshot Automatically take game over statboard screenshot 0 0 1
cl_auto_statboard_screenshot_max Maximum number of automatically created statboard screenshots (0 = no limit) 10 0 1000
cl_default_zoom Default zoom level 10 0 20
cl_smooth_zoom_time Time of smooth zoom animation ingame in ms (0 for off) 250 0 5000
cl_limit_max_zoom_level Specifies, if zooming ingame should be limited or not (0 = no limit) 1 0 1
player_use_custom_color Toggles usage of custom colors 0 0 1
player_color_body Player body color 65408
player_color_feet Player feet color 65408
player_skin Player skin "default"
player_default_eyes Player eyes when joining server. 0 = normal, 1 = pain, 2 = happy, 3 = surprise, 4 = angry, 5 = blink 0 0 5
cl_skin_prefix Replace the skins by skins with this prefix (e.g. kitty, santa) ""
cl_fat_skins Enable fat skins 0 0 1
ui_page Interface page 9 6 10
ui_settings_page Interface settings page 0 0 9
ui_toolbox_page Toolbox page 0 0 2
ui_server_address Interface server address "localhost:8303"
ui_mousesens Mouse sensitivity for menus/editor 200 1 100000
ui_controller_sens Controller sensitivity for menus/editor 100 1 100000
ui_smooth_scroll_time Time of smooth scrolling animation in menus/editor in ms (0 for off) 500 0 5000
ui_color Interface color 0xE4A046AF
ui_colorize_ping Highlight ping 1 0 1
ui_colorize_gametype Highlight gametype 1 0 1
ui_close_window_after_changing_setting Close window after changing setting 1 0 1
ui_unread_news Whether there is unread news 0 0 1
gfx_noclip Disable clipping 0 0 1
dummy_name Name of the dummy ""
dummy_clan Clan of the dummy ""
dummy_country Country of the Dummy -1 -1 1000
dummy_use_custom_color Toggles usage of custom colors 0 0 1
dummy_color_body Dummy body color 65408
dummy_color_feet Dummy feet color 65408
dummy_skin Dummy skin "default"
dummy_default_eyes Dummy eyes when joining server. 0 = normal, 1 = pain, 2 = happy, 3 = surprise, 4 = angry, 5 = blink 0 0 5
cl_dummy 0 - player / 1 - dummy 0 0 1
cl_dummy_hammer Whether dummy is hammering for a hammerfly 0 0 1
cl_dummy_resetonswitch Whether dummy or player should stop pressing keys when you switch. 0 = off, 1 = dummy, 2 = player 0 0 2
cl_dummy_restore_weapon Whether dummy should switch to last weapon after hammerfly 1 0 1
cl_dummy_copy_moves Whether dummy should copy your moves 0 0 1
cl_dummy_control Whether can you control dummy at the same time (cl_dummy_jump, cl_dummy_fire, cl_dummy_hook) 0 0 1
cl_dummy_jump Whether dummy is jumping (requires cl_dummy_control 1) 0 0 1
cl_dummy_fire Whether dummy is firing (requires cl_dummy_control 1) 0 0 1
cl_dummy_hook Whether dummy is hooking (requires cl_dummy_control 1) 0 0 1
cl_show_start_menu_images Show start menu images 1 0 1
cl_skip_start_menu Skip the start menu 0 0 1
cl_video_pausewithdemo Pause video rendering when demo playing pause 1 0 1
cl_video_showhud Show ingame HUD when rendering video 0 0 1
cl_video_showchat Show chat when rendering video 1 0 1
cl_video_sound_enable Use sound when rendering video 1 0 1
cl_video_show_hook_coll_other Show other players' hook collision lines when rendering video 0 0 1
cl_video_show_direction Show players' key presses when rendering video (1 = other players', 2 = also your own) 0 0 2
cl_video_crf Set crf when encode video with libx264 (0 for highest quality, 51 for lowest) 18 0 51
cl_video_preset Set preset when encode video with libx264, default is 5 (medium), 0 is ultrafast, 9 is placebo (the slowest, not recommend) 5 0 9
dbg_tuning Display information about the tuning parameters that affect the own player (0 = off, 1 = show changed, 2 = show all) 0 0 2
player_name Name of the player ""
player_clan Clan of the player ""
player_country Country of the player -1 -1 1000
password Password to the server ""
events Enable triggering of events, (eye emotes on some holidays in server, christmas skins in client). 1 0 1
steam_name Last seen name of the Steam profile ""
logfile Filename to log all output to ""
logappend Append to logfile instead of overwriting it every time 1 0 1
loglevel Adjusts the amount of information in the logfile (-3 = none, -2 = error only, -1 = warn, 0 = info, 1 = debug, 2 = trace) 0 -3 2
stdout_output_level Adjusts the amount of information in the system console (-3 = none, -2 = error only, -1 = warn, 0 = info, 1 = debug, 2 = trace) 0 -3 2
console_output_level Adjusts the amount of information in the local/remote console (-3 = none, -2 = error only, -1 = warn, 0 = info, 1 = debug, 2 = trace) 0 -3 2
console_enable_colors Enable colors in console output 1 0 1
cl_save_settings Write the settings file on exit 1 0 1
cl_refresh_rate Refresh rate for updating the game (in Hz) 0 0 10000
cl_refresh_rate_inactive Refresh rate for updating the game when the window is inactive (in Hz) 120 0 10000
cl_editor Open the map editor 0 0 1
cl_editor_dilate Automatically dilates embedded images 1 0 1
cl_skin_filter_string Skin filtering string ""
cl_auto_demo_record Automatically record demos 1 0 1
cl_auto_demo_on_connect Only start a new demo when connect while automatically record demos 0 0 1
cl_auto_demo_max Maximum number of automatically recorded demos (0 = no limit) 10 0 1000
cl_auto_screenshot Automatically take game over screenshot 0 0 1
cl_auto_screenshot_max Maximum number of automatically created screenshots (0 = no limit) 10 0 1000
cl_auto_csv Automatically create game over csv 0 0 1
cl_auto_csv_max Maximum number of automatically created csvs (0 = no limit) 10 0 1000
cl_show_broadcasts Show broadcasts ingame 1 0 1
cl_print_broadcasts Print broadcasts to console 1 0 1
cl_print_motd Print motd to console 1 0 1
cl_friends_ignore_clan Ignore clan tag when searching for friends 1 0 1
cl_assets_entities The asset/assets for entities "default"
cl_asset_game The asset for game "default"
cl_asset_emoticons The asset for emoticons "default"
cl_asset_particles The asset for particles "default"
cl_asset_hud The asset for HUD "default"
cl_asset_extras The asset for the game graphics that do not come from Teeworlds "default"
br_filter_string Server browser filtering string "Novice"
br_exclude_string Server browser exclusion string ""
br_filter_full Filter out full server in browser 0 0 1
br_filter_empty Filter out empty server in browser 0 0 1
br_filter_spectators Filter out spectators from player numbers 0 0 1
br_filter_friends Filter out servers with no friends 0 0 1
br_filter_country Filter out servers with non-matching player country 0 0 1
br_filter_country_index Player country to filter by in the server browser -1 -1 999
br_filter_pw Filter out password protected servers in browser 0 0 1
br_filter_gametype Game types to filter ""
br_filter_gametype_strict Strict gametype filter 0 0 1
br_filter_connecting_players Filter connecting players 1 0 1
br_filter_serveraddress Server address to filter ""
br_filter_unfinished_map Show only servers with unfinished maps 0 0 1
br_filter_exclude_countries Filter out DDNet servers by country ""
br_filter_exclude_types Filter out DDNet servers by type (mod) ""
br_indicate_finished Show whether you have finished a DDNet map (transmits your player name to info.ddnet.org/info) 1 0 1
br_location Override location for ping estimation, available: auto, af, as, as:cn, eu, na, oc, sa (Automatic, Africa, Asia, China, Europe, North America, Oceania/Australia, South America "auto"
br_cached_best_serverinfo_url Do not set this variable, instead create a ddnet-serverlist-urls.cfg next to settings_ddnet.cfg to specify all possible serverlist URLs ""
br_filter_exclude_countries_kog Filter out kog servers by country ""
br_filter_exclude_types_kog Filter out kog servers by type (mod) ""
br_sort Sorting column in server browser 4 0 256
br_sort_order Sorting order in server browser 2 0 2
br_max_requests Number of concurrent requests to use when refreshing server browser 100 0 1000
br_demo_sort Sorting column in demo browser 0 0 3
br_demo_sort_order Sorting order in demo browser 0 0 1
br_demo_fetch_info Whether to auto fetch demo infos on refresh 0 0 1
snd_buffer_size Sound buffer size 512 128 32768
snd_rate Sound mixing rate 48000 5512 384000
snd_enable Sound enable 1 0 1
snd_enable_music Play background music 0 0 1
snd_volume Sound volume 30 0 100
snd_chat_volume Chat sound volume 30 0 100
snd_game_volume Game sound volume 30 0 100
snd_ambient_volume Map Sound sound volume 30 0 100
snd_background_music_volume Background music sound volume 30 0 100
snd_nonactive_mute Mute sounds when window is not active 0 0 1
snd_game Enable game sounds 1 0 1
snd_gun Enable gun sound 1 0 1
snd_long_pain Enable long pain sound (used when shooting in freeze) 1 0 1
snd_chat Enable regular chat sound 1 0 1
snd_team_chat Enable team chat sound 1 0 1
snd_servermessage Enable server message sound 1 0 1
snd_highlight Enable highlighted chat sound 1 0 1
gfx_screen Screen index 0 0 15
gfx_screen_width Screen resolution width 0 0 0
gfx_screen_height Screen resolution height 0 0 0
gfx_screen_refresh_rate Screen refresh rate 0 0 0
gfx_desktop_width Desktop resolution width for detecting display changes (not recommended to change manually) 0 0 0
gfx_desktop_height Desktop resolution height for detecting display changes (not recommended to change manually) 0 0 0
gfx_borderless Borderless window (not to be used with fullscreen) 1 0 1
gfx_fullscreen Set fullscreen mode: 0=no fullscreen, 1=pure fullscreen, 2=desktop fullscreen, 3=windowed fullscreen 0 0 3
gfx_highdpi Enable high-dpi 1 0 1
gfx_color_depth Colors bits for framebuffer (fullscreen only) 24 16 24
gfx_vsync Vertical sync (may cause delay) 0 0 1
gfx_display_all_video_modes Show all video modes 0 0 1
gfx_high_detail High detail 1 0 1
gfx_fsaa_samples FSAA samples (may cause delay) 0 0 64
gfx_refresh_rate Screen refresh rate 0 0 10000
gfx_backgroundrender Render graphics when window is in background 1 0 1
gfx_text_overlay Stop rendering textoverlay in editor or with entities: high value = less details = more speed 10 1 100
gfx_asyncrender_old During an update cycle, skip the render cycle, if the render cycle would need to wait for the previous render cycle to finish 1 0 1
gfx_quad_as_triangle Render quads as triangles (fixes quad coloring on some GPUs) 0 0 1
inp_mousesens Mouse sensitivity 200 1 100000
inp_translated_keys Translate keys before interpreting them, respects keyboard layouts 0 0 1
inp_ignored_modifiers Ignored keyboard modifier mask 0 0 65536
inp_ime_native_ui Use native UI for IME (may cause IME to not work in fullscreen mode) (changing requires restart) 0 0 1
inp_controller_enable Enable controller 0 0 1
inp_controller_guid Controller GUID which uniquely identifies the active controller ""
inp_controller_absolute Enable absolute controller aiming ingame 0 0 1
inp_controller_sens Ingame controller sensitivity 100 1 100000
inp_controller_x Controller axis that controls X axis of cursor 0 0 12
inp_controller_y Controller axis that controls Y axis of cursor 1 0 12
inp_controller_tolerance Controller axis tolerance to account for jitter 5 0 50
cl_port Port to use for client connections to server (0 to choose a random port, 1024 or higher to set a manual port, requires a restart) 0 0 65535
cl_dummy_port Port to use for dummy connections to server (0 to choose a random port, 1024 or higher to set a manual port, requires a restart) 0 0 65535
cl_contact_port Port to use for serverinfo connections to server (0 to choose a random port, 1024 or higher to set a manual port, requires a restart) 0 0 65535
bindaddr Address to bind the client/server to ""
debug Debug mode 0 0 1
dbg_curl Debug curl 0 0 1
dbg_graphs Performance graphs 0 0 1
dbg_gfx Show graphic library warnings and errors, if the GPU supports it (0: none, 1: minimal, 2: affects performance, 3: verbose, 4: all) 0 0 4
dbg_stress Stress systems (Debug build only) 0 0 0
dbg_stress_server Server to stress (Debug build only) "localhost"
http_allow_insecure Allow insecure HTTP protocol in addition to the secure HTTPS one. Mostly useful for testing. 0 0 1
cl_race_binds_set What level the DDRace binds are set to (this is automated, you don't need to use this) 0 0 1
cl_reconnect_timeout How many seconds to wait before reconnecting (after timeout, 0 for off) 120 0 600
cl_reconnect_full How many seconds to wait before reconnecting (when server is full, 0 for off) 5 0 600
cl_message_system_color System message color 2817983
cl_message_client_color Client message color 9633471
cl_message_highlight_color Highlighted message color 65471
cl_message_team_color Team message color 5636050
cl_message_color Message color 255
cl_laser_rifle_inner_color Laser inner color for Rifle 11206591
cl_laser_rifle_outline_color Laser outline color for Rifle 11176233
cl_laser_sg_inner_color Laser inner color for Shotgun 1467241
cl_laser_sg_outline_color Laser outline color for Shotgun 1866773
cl_laser_door_inner_color Laser inner color for doors 7701379
cl_laser_door_outline_color Laser outline color for doors 7667473
cl_laser_freeze_inner_color Laser inner color for freezes 12001153
cl_laser_freeze_outline_color Laser outline color for freezes 11613223
cl_kill_message_normal_color Kill message normal color 255
cl_kill_message_highlight_color Kill message highlight color 255
cl_message_friend Enable coloring and the heart for friends 1 0 1
cl_message_friend_color Friend message color 65425
conn_timeout Network timeout 100 5 1000
cl_show_ids Whether to show client ids in scoreboard 0 0 1
cl_scoreboard_on_death Whether to show scoreboard after death or not 1 0 1
cl_auto_race_record Save the best demo of each race 1 0 1
cl_replays Enable/disable replays 0 0 1
cl_replay_length Set the default length of the replays 30 10 0
cl_race_record_server_control Let the server start the race recorder 1 0 1
cl_demo_name Save the player name within the demo 1 0 1
cl_demo_assume_race Assume that demos are race demos 1 0 1
cl_race_ghost Enable ghost 1 0 1
cl_race_ghost_server_control Let the server start the ghost 1 0 1
cl_race_show_ghost Show ghost 1 0 1
cl_race_save_ghost Save ghost 1 0 1
cl_ddrace_scoreboard Enable DDRace Scoreboard 1 0 1
cl_show_others Show players in other teams (2 to show own team only) 0 0 2
cl_show_others_alpha Show players in other teams (alpha value, 0 invisible, 100 fully visible) 40 0 100
cl_overlay_entities Overlay game tiles with a percentage of opacity 0 0 100
cl_showquads Show quads (only interesting for mappers, or if your system has extremely bad performance) 1 0 1
cl_background_color Background color 128
cl_background_entities_color Background (entities) color 128
cl_background_entities Background (entities) ""
cl_run_on_join Command to run when joining a server ""
cl_menu_map Background map in the menu "auto"
cl_rotation_radius Menu camera rotation radius 30 1 500
cl_rotation_speed Menu camera rotations in seconds 40 1 120
cl_camera_speed Menu camera speed 5 1 40
cl_background_show_tiles_layers Whether draw tiles layers when using custom background (entities) 0 0 1
cl_unpredicted_shadow Show unpredicted shadow tee (0 = off, 1 = on, -1 = don't even show in debug mode) 0 -1 1
cl_predict_freeze Predict freeze tiles (0 = off, 1 = on, 2 = partial (allow a small amount of movement in freeze) 1 0 2
cl_show_ninja Show ninja skin 1 0 1
cl_show_hook_coll_other Show other players' hook collision line (2 to always show) 1 0 2
cl_show_hook_coll_own Show own players' hook collision line (2 to always show) 1 0 2
cl_hook_coll_size Size of hook collision line 0 0 20
cl_hook_coll_alpha Alpha of hook collision line (0 invisible, 100 fully visible) 100 0 100
cl_hook_coll_color_no_coll Specifies the color of a hookline that hits nothing. 65407
cl_hook_coll_color_hookable_coll Specifies the color of a hookline that hits hookable tiles. 6401973
cl_hook_coll_color_tee_coll Specifies the color of a hookline that hits tees. 2817919
cl_chat_teamcolors Show names in chat in team colors 0 0 1
cl_chat_reset Reset chat when pressing escape 1 0 1
cl_chat_old Old chat style: No tee, no background 0 0 1
cl_show_direction Show key presses (1 = other players', 2 = also your own) 1 0 2
cl_old_gun_position Tees hold gun a bit higher like in TW 0.6.1 and older 0 0 1
cl_confirm_disconnect_time Confirmation popup before disconnecting after game time (in minutes, -1 to turn off, 0 to always turn on) 20 -1 1440
cl_confirm_quit_time Confirmation popup before quitting after game time (in minutes, -1 to turn off, 0 to always turn on) 20 -1 1440
cl_timeout_code Timeout code to use ""
cl_dummy_timeout_code Dummy Timeout code to use ""
cl_timeout_seed Timeout seed ""
cl_input_fifo Fifo file (non-Windows) or Named Pipe (Windows) to use as input for client console ""
cl_config_version The config version. Helps newer clients fix bugs with older configs. 0 0 0
cl_demo_slice_begin Begin marker for demo slice -1 0 0
cl_demo_slice_end End marker for demo slice -1 0 0
cl_demo_show_speed Show speed meter on change 0 0 1
cl_demo_show_pause Show pause/play indicator on change 1 0 1
cl_demo_keyboard_shortcuts Enable keyboard shortcuts in demo player 1 0 1
gfx_gl_major Graphic library major version 1 1 10
gfx_gl_minor Graphic library minor version 3 0 10
gfx_gl_patch Graphic library patch version 0 0 10
gfx_gl_texture_lod_bias The lod bias for graphic library texture sampling multiplied by 1000 -500 -15000 15000
gfx_3d_texture_analysis_ran Ran an analyzer to check if sampling 3D/2D array textures works correctly 0 0 1
gfx_3d_texture_analysis_renderer The renderer on which the analysis was performed ""
gfx_3d_texture_analysis_version The version on which the analysis was performed ""
gfx_gpu_name The GPU's name, which will be selected by the backend. (if supported by the backend) "auto"
gfx_backend The backend to use (e.g. OpenGL or Vulkan) "OpenGL"
gfx_render_thread_count Number of threads the backend can use for rendering. (note: the value can be ignored by the backend) 3 0 0
gfx_driver_is_blocked If 1, the current driver is in a blocked error state. 0 0 1
cl_video_recorder_fps At which FPS the videorecorder should record demos. 60 1 1000

Client Commands

Command Arguments Description
exec r[file] Execute the specified file
reset s[config-name] Reset a config to its default value
toggle s[config-option] i[value 1] i[value 2] Toggle config value
+toggle s[config-option] i[value 1] i[value 2] Toggle config value via keypress
toggle_local_console Toggle local console
toggle_remote_console Toggle remote console
clear_local_console Clear local console
clear_remote_console Clear remote console
dump_local_console Write local console contents to a text file
dump_remote_console Write remote console contents to a text file
console_page_up Previous page in console
console_page_down Next page in console
callvote s['kick'|'spectate'|'option'] s[id|option text] ?r[reason] Call vote
vote r['yes'|'no'] Vote yes/no
+emote Open emote selector
emote i[emote-id] Use emote
+spectate Open spectator mode selector
spectate i[spectator-id] Switch spectator mode
spectate_next Spectate the next player
spectate_previous Spectate the previous player
spectate_closest Spectate the closest player
spectate_multiview i[id] Add/remove Client-IDs to spectate them exclusively (-1 to reset)
zoom+ Zoom increase
zoom- Zoom decrease
zoom ?i Change zoom
set_view i[x]i[y] Set camera position to x and y in the map
goto_switch i[number]?i[offset] View switch found (at offset) with given number
goto_tele i[number]?i[offset] View tele found (at offset) with given number
say r[message] Say in chat
say_team r[message] Say in team chat
chat s['team'|'all'] ?r[message] Enable chat with all/team mode
+show_chat Show chat
echo r[message] Echo the text in chat window
+left Move left
+right Move right
+jump Jump
+hook Hook
+fire Fire
+showhookcoll Show Hook Collision
+weapon1 Switch to hammer
+weapon2 Switch to gun
+weapon3 Switch to shotgun
+weapon4 Switch to grenade
+weapon5 Switch to laser
+nextweapon Switch to next weapon
+prevweapon Switch to previous weapon
add_foe s[name] ?s[clan] Add a foe
remove_foe s[name] ?s[clan] Remove a foe
foes List foes
add_friend s[name] ?s[clan] Add a friend
remove_friend s[name] ?s[clan] Remove a friend
friends List friends
team i[team-id] Switch team
kill Kill yourself to restart
tune_zone i[zone] s[tuning] i[value] Tune in zone a variable to value
dummy_connect Connect dummy
dummy_disconnect Disconnect dummy
dummy_reset Reset dummy
quit Quit the client
exit Quit the client
restart Restart the client
minimize Minimize the client
connect r[host|ip] Connect to the specified host/ip
disconnect Disconnect from the server
ping Ping the current server
screenshot Take a screenshot
start_video Start recording a video
stop_video Stop recording a video
rcon r[rcon-command] Send specified command to rcon
rcon_auth r[password] Authenticate to rcon
rcon_login s[username] r[password] Authenticate to rcon with a username
play r[file] Play the file specified
record ?r[file] Record to the file
stoprecord Stop recording
add_demomarker Add demo timeline marker
begin_favorite_group Use this before `add_favorite` to group favorites. End with `end_favorite_group`
end_favorite_group Use this after `add_favorite` to group favorites. Start with `begin_favorite_group`
add_favorite s[host|ip] ?s['allow_ping'] Add a server as a favorite
remove_favorite r[host|ip] Remove a server from favorites
demo_slice_start
demo_slice_end
demo_play Play demo
demo_speed i[speed] Set demo speed
save_replay ?i[length] s[filename] Save a replay of the last defined amount of seconds
benchmark_quit i[seconds] r[file] Benchmark frame times for number of seconds to file, then quit

Tunings

Tuning Description Default
ground_control_speed Max speed the tee can get on ground 10.0
ground_control_accel Acceleration speed on the ground 2.0
ground_friction Friction on the ground 0.5
ground_jump_impulse Impulse when jumping on ground 13.2
air_jump_impulse Impulse when jumping in air 12.0
air_control_speed Max speed the tee can get in the air 5.0
air_control_accel Acceleration speed in air 1.5
air_friction Friction in the air 0.95
hook_length Length of the hook 380.0
hook_fire_speed How fast the hook is fired 80.0
hook_drag_accel Acceleration when hook is stuck 3.0
hook_drag_speed Drag speed of the hook 15.0
gravity Gravity of the teeworld 0.5
velramp_start Velocity ramp start 550
velramp_range Velocity ramp range 2000
velramp_curvature Velocity ramp curvature 1.4
gun_curvature Gun curvature 1.25
gun_speed Gun speed 2200.0
gun_lifetime Gun lifetime 2.0
shotgun_curvature Shotgun curvature 1.25
shotgun_speed Shotgun speed 2750.0
shotgun_speeddiff (UNUSED) Speed difference between shotgun bullets 0.8
shotgun_lifetime (UNUSED) Shotgun lifetime 0.20
grenade_curvature Grenade curvature 7.0
grenade_speed Grenade speed 1000.0
grenade_lifetime Grenade lifetime 2.0
laser_reach How long the laser can reach 800.0
laser_bounce_delay When bouncing, stop the laser this long 150
laser_bounce_num How many times the laser can bounce 1000
laser_bounce_cost Remove this much from reach when laser is bouncing 0
laser_damage (UNUSED) Laser damage 5
player_collision Enable player collisions 1
player_hooking Enable player vs player hooking 1
jetpack_strength Jetpack pistol strength 400.0
shotgun_strength Shotgun pull strength 10.0
explosion_strength Explosion strength (grenade for example) 6.0
hammer_strength Hammer strength 1.0
hook_duration Hook duration 1.25
hammer_fire_delay Delay of hammering (when hitting nothing) 125
gun_fire_delay Delay of firing gun 125
shotgun_fire_delay Delay of firing shotgun 500
grenade_fire_delay Delay of firing grenade 500
laser_fire_delay Delay of firing laser laser 800
ninja_fire_delay Delay of firing ninja 800
hammer_hit_fire_delay Delay of hammering (when hitting another tee) 320
ground_elasticity_x Wall elasticity 0
ground_elasticity_y Ground/ceiling elasticity 0